جدول آمار کلی و دقیق اولین دوره ی لیگ ستارگان کاپ دی

# عنوان توضیح #
1بهترین عملکرد با تیم های متفرقهاصلان امیرمنتقمی (بلژیک) - اشکان پاک نژاد (یوونتوس)30
2بهترین تیم ها از نظر آمار عملکرد1- بایرن مونیخ 2- رئال مادرید29
3مسن ترین گیمر لیگاصلان امیرمنتقمی - متولد 136528
4جوان ترین گیمر لیگپویا زادسلطانی - متولد 137727
5کمترین میانگین گل خوردهنیما ابراهیمی (1.4 گل خورده در هر بازی)26
6بیشترین میانگین گل خوردهسرور معصومیان (3.1 گل خورده در هر بازی)25
7کمترین میانگین گل زدهمحمد رحیملو (1.2 گل زده در هر بازی)24
8بیشترین میانگین گل زدهمحمدامین بهاری (3.5 گل زده در هر بازی)23
9خشن ترین بازیکنان لیگحامد بقایی و اکبر نوروزی (با دریافت 3 کارت قرمز)22
10پرتکرارترین نتایج لیگ3-2 (45 بار) / 2-1 (41 بار) / 3-1 (32 بار) / 1-0 (28 بار) / 2-2 (24 بار) / 1-1 (21 بار) / 4-3 (18 بار)21
11بیشترین تفاضل گل در یک بازی امین بهاری 9 - 1 مهراد جلالی / محمد نگهبان 8 - 0 ابراهیم مردی20
12تساوی با بیشترین گل زده سرور معصومیان 5 - 5 اصلان امیرمنتقمی - هفته ی 419
13بازی های بدون گل لیگمحمد رحیملو - اشکان پاک نژاد / محمد رحیملو - پویا زادسلطانی / محمد رحیملو - سهند جعفرزاده18
14بیشترین گل زده در یک بازی اشکان پاک نژاد 9 - 6 محمدرضا حسین نژاد - هفته ی 2617
15کمترین تساویامین بهاری - محمدعلی جعفرزاده / حامد همراهی - اصلان امیرمنتقمی با 3 مساوی16
16بیشترین تساویسهند جعفرزاده با 10 مساوی15
17کمترین باختپویا زادسلطانی با 6 باخت14
18بیشترین باخت محمد رحیملو با 27 باخت13
19کمترین بردمحمد رحیملو و سرور معصومیان با 4 برد12
20بیشترین بردپویا زادسلطانی با 28 برد11
21بیشترین سقوط از نیم فصلحامد بقائی با 6 پله سقوط در جدول10
22بیشترین صعود از نیم فصل اشکان پاک نژاد با 6 پله صعود در جدول09
23بدترین تفاضل گلسرور معصومیان با تفاضل گل -6508
24بهترین تفاضل گلمحمدامین بهاری با تفاضل گل 7507
25بدترین خط دفاعسرور معصومیان با 121 گل خورده06
26بهترین خط دفاعنیما ابراهیمی با 55 گل خورده05
27بدترین خط حملهمحمد رحیملو با 46 گل زده04
28بهترین خط حملهمحمدامین بهاری با 133 گل زده03
29کمترین امتیازمحمد رحیملو با 19 امتیاز02
30بیشترین امتیازپویا زادسلطانی با 88 امتیاز01