جدول اولین دوره لیگ ستارگان کاپ دی – PES

Pl : رتبه

Participant : شرکت کننده

P : تعداد بازی

w : برد

D : مساوی

L : باخت

G : گل های زده و خورده

GD : تفاضل گل

Pts : امتیاز

سلسله مراتب رتبه بندی گیمرها : امتیاز – تفاضل گل – گل زده بیشتر – بازی مستقیم

برنامه ی بازی ها و نتایج